برخی از امنیت روسیه آزمایش بیانیه آمریکا

برخی از: امنیت روسیه آزمایش بیانیه آمریکا کره شمالی کره شمالی خبر

گت بلاگز اخبار اجتماعی در کشور عزیزمان ایران با پدیده آزار جنسی محرمانه برخورد می‌شود/ تصویب لایحه حما

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من هم زمانی کودک بودم، مادر هستم و می‌دانم در متن جامعه ما عدم آگاهی علمی وجود دارد و بسیاری از خانواده ها به علت تاب

در کشور عزیزمان ایران با پدیده آزار جنسی محرمانه برخورد می‌شود/ تصویب لایحه حما

جلودارزاده: در کشور عزیزمان ایران با پدیده آزار جنسی محرمانه برخورد می شود/تصویب لایحه حمایت از کودکان بدون آموزش و آگاهی نتیجه ندارد

عبارات مهم : کودکان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من هم زمانی کودک بودم، مادر هستم و می دانم در متن جامعه ما عدم آگاهی علمی وجود دارد و بسیاری از خانواده ها به علت تابو بودن این پرسشها دچار مسئله می شوند، زنان و مردان ما به علت محرمانه برخورد کردن با این پرسشها حتی گاهی نمی توانند این پرسشها خود را با دکتر روانپزشک درمیان بگذارند و این باعث به وجود آمدن عقده و احساس نکبت در افراد می شود که در بلند مدت آسیب های بسیاری به آنها وارد می کند.

سهیلا جلودازاده در گفت وگو با ایلنا، در خصوص تجاوز به دختر فرزند ۴ ساله افغان ارتباط آن با پیگیری لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس، گفت: این لایحه بالاخره از کمیسیون قضایی خارج شد و در نوبت صحن هست، روز چهارشنبه که در خصوص این لایحه پرسش کردم به من گفتند لایحه در نوبت رسیدن به صحن مجلس است.

وی افزود: ولی اینکه به صحن رسیدن این لایحه و پیگیری به این عنوان تا این اندازه به طول انجامید قطعا باعث دلسردی جامعه از سیستم اجرایی و قانون گذاری کشور می شود، چراکه مردم احساس می کنند باید خودشان به فکر مواظبت از کیان خانواده باشند و این در یک کشور امکان پذیر نیست.

در کشور عزیزمان ایران با پدیده آزار جنسی محرمانه برخورد می‌شود/ تصویب لایحه حما

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وقت زیادی از طرح این پرسشها و معضلات و پیدا کردن راه حل جهت آنها در مجلس می گذرد ولی عدم هماهنگی سیستم آموزشی و رسانه ای کشور با پرسشها مردم مانع از آن شده است هست، گفت: رسانه ملی میل به به حل پرسشها فرهنگی به شکلی یک جانبه و دستوری دارد و این مانعی بزرگ بر سر راه نهادهایی است که به فکر حل پرسشها مردم هستند.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: اگر فرد یا نهادی قصد پیگیری به پرسشها مردم را از ناحیه فرهنگی داشته باشد مبدا آن رسانه ملی است که متاسفانه همکاری آنچنانی در این امور ندارد و البته این یک نقص قانونی است که رسانه ملی ما به عنوان ابزاری جهت نمایندگان و نهادهای مسئول خصوصا در پرسشها فرهنگی به شکلی یک سویه اداره می شود و نظارتی بر آن وجود ندارد و حتی ابزار کنترلی جهت نظارت بر بودجه آن هم موجود نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من هم زمانی کودک بودم، مادر هستم و می‌دانم در متن جامعه ما عدم آگاهی علمی وجود دارد و بسیاری از خانواده ها به علت تاب

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سند ۲۰۳۰ با وجود اینکه از اجرای آن هم جلوگیری شد، در این برهه ها از سمت بعضی جناح ها مورد انتقاد قرار می گیرد و گاها این اتفاقات را ثمره اجرای این سند در بعضی مدارس می دانند، گفت: آن دسته از افرادی که این پرسشها را مطرح می کنند قدرت درک پائینی دارند، آنها باید به این نتیجه برسند که امروز به علت توسعه ابزارهای اطلاع رسانی در دنیا محدودیت هیچ نتیجه ای ندارد و ایجاد سانسور و بستن گوش ها و دهان ها در جامعه با وجود رشد تکنولوژی امکان پذیر نیست.

جلودارزاده ادامه داد: اگر افرادی بخواهند جامعه را با محدودیت اداره کنند با در نظر گرفتن روحیه گریزان انسان از محدودیت و به دنبال آزادی، قطعا باعث بزرگتر شدن مسئله می شوند. امروز جهت اینکه بتوانند بر پرسشها موجود غلبه کنند باید از موتور آگاهی استفاده کنند و آگاهی را به جامعه تزریق کنند.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه در کشور ما بسیاری پرسشها تابو هستند که همین عامل موجب دامن زدن به بسیاری از پرسشها فعلی شده است هست، گفت: من هم زمانی کودک بودم، مادر هستم و می دانم در متن جامعه ما عدم آگاهی علمی وجود دارد و بسیاری از خانواده ها به علت تابو بودن این پرسشها دچار مسئله می شوند، زنان و مردان ما به علت محرمانه برخورد کردن با این پرسشها حتی گاهی نمی توانند این پرسشها خود را با دکتر روانپزشک درمیان بگذارند و این باعث به وجود آمدن عقده و احساس نکبت در افراد می شود که در بلند مدت آسیب های بسیاری به آنها وارد می کند.

در کشور عزیزمان ایران با پدیده آزار جنسی محرمانه برخورد می‌شود/ تصویب لایحه حما

وی تاکید کرد: بهتر است بعضی مسئولین در این زمینه مطالعه کنند و نحوه صحیح خویشتن داری را بیاموزند تا بتوانند جهت جامعه روش های کارآمد و موثر ارائه دهند، اگر روش سانسور و حفظ تابوها موثر بود در جامعه ما که چارچوب آن با بسیاری از تابوها شکل گرفته نباید حتی یک مورد آزارجنسی وجود داشت.

جلودارزاده تصریح کرد: نمی شود یک موضوعی از هر طریقی در جامعه در دسترس عموم باشد ولی در فضای کلی و عمومی نادیده گرفته شود و در مورد آن حتی یک کلمه حرف هم زده نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من هم زمانی کودک بودم، مادر هستم و می‌دانم در متن جامعه ما عدم آگاهی علمی وجود دارد و بسیاری از خانواده ها به علت تاب

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در کنار تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس به چه مکمل هایی نیاز است تا اثرگذاری قانونی آن جهت کم کردن این اتفاقات ملموس تر باشد، گفت: پدیده آزار جنسی کودکان طی یک طیف چند وجهی شکل گرفته هست، قطعا تصویب یک قانون به تنهایی نمی تواند این پدیده را از بین ببرد، باید تمام ابزار و الزامات آن در متن قانون دیده شود تا تاثیر گذاری آن لمس شود. ولی صراحتا می گویم امروزه بدون آگاهی دادن و احترام گذاشتن به تمام نفس های انسانی، نمی توان پرسشها را از بین برد.

نماینده مردم در آخر گفت: باید بد و خوب را به هرانسانی بدون محدودیت آموزش دهیم و در کنار آن به آنها اجازه دهیم از میان بد و خوبی که خودشان آشنا اند، گزینش کنند. با ایجاد ممنوعیت فقط گرایش به بدی زیاد کردن پیدا می کند چراکه انسان همواره از زور بیزار بوده است.

در کشور عزیزمان ایران با پدیده آزار جنسی محرمانه برخورد می‌شود/ تصویب لایحه حما

واژه های کلیدی: کودکان | محدودیت | رسانه ای | رسانه ملی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz