برخی از امنیت روسیه آزمایش بیانیه آمریکا

برخی از: امنیت روسیه آزمایش بیانیه آمریکا کره شمالی کره شمالی خبر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آرایش تازه خریداران مسکن

بازار منزل های «کلیدنخورده» در پایتخت تحت تاثیر آرایش تازه خریداران مسکن با دومین سکته معاملاتی طی یک سال همراه شد. عوامل فروش «نوساز»ها اخیرا زیاد کردن روزانه

آرایش تازه خریداران مسکن

آرایش تازه خریداران مسکن

عبارات مهم : بازار

تاوان دبه کردن در «قیمت پیشنهادی» چیست؟

بازار منزل های «کلیدنخورده» در پایتخت تحت تاثیر آرایش تازه خریداران مسکن با دومین سکته معاملاتی طی یک سال همراه شد. عوامل فروش «نوساز»ها اخیرا زیاد کردن روزانه سطح «قیمت پیشنهادی» را در پیش گرفته اند. این اقدام در کنار سه حرکت دیگر باعث افت زیاد سهم منزل های «تا ۵ سال ساخت» از کل معاملات مسکن و رشد بیش از ۴۰ درصدی حجم فروش «سالخورده» ها شده است هست. خریداران در مواجهه با قیمت های نامتعارف واحدهای نوساز، از گزینه های جایگزین استفاده می کنند. ناظران بازار ولی شکل فعلی قیمت گذاری به وسیله عوامل فروش را به زیان رونق می دانند.

آرایش تازه خریداران مسکن

آرایش تازه خریداران مسکن

معاملات واحدهای مسکونی نوساز تحت تاثیر کج رفتاری بعضی از فروشندگان آپارتمان های کلیدنخورده، جهت دومین بار طی یک سال اخیر، دچار سکته شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد افت قابل توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی نوساز که از نیمه دوم سال گذشته تحت تاثیر دست کم سه عامل عمده منجر به زیاد کردن سهم آپارتمان های سالخورده از کل معاملات مسکن شده است بود به علت بروز عامل چهارم، هم اکنون وارد فاز جدیدی شده است است که می توان از آن با عنوان سکته دوم معاملات آپارتمان های نوساز یاد کرد. «دبه کردن بعضی فروشندگان واحدهای مسکونی نوساز»تنها به فاصله کمی از اعلام قیمت پیشنهادی به واسطه های فروش ملک، منجر به شدت یافتن روند نزولی سهم آپارتمان های کلیدنخورده از کل معاملات خرید مسکن شده است است.

در شرایطی که طی سال های اخیر همواره خرید و فروش آپارتمان های نوساز سهم عمده ای از کل معاملات واحدهای مسکونی را به خود تخصیص داده شده است داده است این سهم طی یک سال اخیر در دو مرحله با افت قابل توجهی همراه شده است هست؛ بررسی ها نشان می دهد حداقل چهار عامل مهم در سکته دو مرحله ای معاملات آپارتمان های نوساز قابل شناسایی هست؛ نیمه دوم سال گذشته بروز سه عامل اثرگذار بر حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز مشمول بر «کمبود طبیعی عرضه نوسازها»، «کمبود مصنوعی آپارتمان های نوساز در بازار فروش» و همچنین «افزایش قابل توجه قیمت نوسازها» منجر به بروز سکته اول در بازار معاملات این گروه از واحدهای مسکونی شد؛ پارسال، حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز در حالی به علت کمبود عرضه نوسازها تحت تاثیر قرار گرفته و کم کردن یافت که این کمبود عرضه ناشی از کمبود طبیعی و کمبود مصنوعی عرضه نوسازها منجر به زیاد کردن سهم آپارتمان های واقع در محدوده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال از کل معاملات خرید و فروش مسکن شد؛ کم کردن حجم ساخت و ساز در نتیجه رکود شدید در بازار ساخت وساز در فاصله سال های ۹۳ تا ۹۵، منجر به کمبود طبیعی حجم عرضه آپارتمان های نوساز به بازار معاملات مسکن مصرفی شد؛ این در حالی است که نوعی کمبود مصنوعی تحت تاثیر احتکار بعضی از واحدهای مسکونی نوساز از سوی بعضی مالکان به امید فروش واحدها در دوره رونق با سطح بالاتر قیمت، دسترسی متقاضیان مصرفی به این گروه سنی از آپارتمان ها را به میزان قابل توجهی کم کردن داد؛ همین دو عامل منجر به شکل گیری سومین علت افت سهم نوسازها از کل معاملات مسکن در نیمه دوم سال گذشته و در ادامه دو ماه اول سال ۹۷ شد؛ سال گذشته، شکاف موجود بین سطح قیمت پیشنهادی نوسازها و قدرت خرید متقاضیان به واسطه افت حجم عرضه نوسازها به بازار فروش زیاد کردن یافت و در نتیجه منجر به ایجاد فاصله قابل توجه بین قیمت نوسازها و قیمت واحدهای مسکونی چندساله به خاص آپارتمان های سالخورده(۱۶ تا ۲۰ ساله) شد. تحت تاثیر این سه مناسبت در بازار معاملات واحدهای مسکونی نوساز، سهم معاملات خرید آپارتمان های کلیدنخورده به میزان قابل توجهی کم کردن یافت و در برابر به سهم معامله سالخورده ها افزوده شد. سهم معاملات آپارتمان های نوساز تحت تاثیر سکته اول در بازار خرید این گروه از واحدهای مسکونی در حالی سال ۹۶ به طور میانگین به حدود ۴۷ درصد رسید که طی یک سال منتهی به آخر سال ۹۵ این سهم همواره بیش از ۵۰ درصد بود؛ سهم معاملات خرید آپارتمان های نوساز در سال ۹۵ براساس آمارهای رسمی به طور میانگین حدود ۵۱ درصد بود. با افت قابل توجه سهم معاملات خرید آپارتمان های نوساز از کل معاملات خرید واحدهای مسکونی، سهم آپارتمان های سالخورده به علت تطابق زیاد شرایط فروش این دسته از واحدهای مسکونی با حجم تقاضا و قدرت خرید متقاضیان مصرفی به میزان قابل توجهی تقویت شد.

بازار منزل های «کلیدنخورده» در پایتخت تحت تاثیر آرایش تازه خریداران مسکن با دومین سکته معاملاتی طی یک سال همراه شد. عوامل فروش «نوساز»ها اخیرا زیاد کردن روزانه

بروز سکته دوم در بازار معاملات آپارتمان های نوساز از ابتدای امسال تا آخر اردیبهشت ماه جهت دومین بار متوالی طی یک سال گذشته حجم خرید آپارتمان های نوساز در بازار مسکن را کم کردن داده هست؛ در این بازه زمانی-دو ماه فروردین و اردیبهشت ۹۷- سهم معاملات آپارتمان های نوساز از کل معاملات واحدهای مسکونی به حدود ۴۳ درصد کم کردن یافت. این در حالی است که طی سال های اخیر معاملات واحدهای مسکونی نوساز به طور معمول حدود نیمی از حجم کل معاملات مسکن را به خود تخصیص داده شده است می داد.

سکته دوم بازار معاملات آپارتمان های نوساز در نتیجه اضافه شدن عامل چهارم ناشی از کج رفتاری بعضی فروشندگان این واحدها به سه عامل قبلی، اتفاق افتاده و موجب شده است هم اکنون به رغم حضور متقاضیان مصرفی در بازار معاملات مسکن و میل به آنها جهت خرید آپارتمان های نوساز، عملا معاملات این دسته از واحدهای مسکونی در مقایسه با سایر آپارتمان ها به معامله ای سخت و در بعضی موارد غیرممکن تبدیل شود. «دبه کردن فروشندگان آپارتمان های نوساز بر سر قیمت اعلام شده» عامل چهارمی است که طی هفته ها و روزهای اخیر هم بخش عمده ای از معاملات آپارتمان های نوساز را تحت تاثیر قرار داده و متقاضیان خرید این واحدها را با معضل ناشی از زیاد کردن ناگهانی سطح قیمت پیشنهادی از سوی بعضی مالکان مواجه کرده است.

علاوه بر سه عامل ذکر شده است که منجر به بروز سکته اول در بازار معاملات واحدهای مسکونی نوساز در سال ۹۶ شد، از ابتدای امسال بعضی از مالکان واحدهای مسکونی کلیدنخورده در فاصله زمانی کوتاه بین اعلام قیمت پیشنهادی به واسطه های بازار معاملات مسکن تا اعلام آمادگی خریدار جهت برگزاری نشست توافق با مالک بر سر شرایط فروش آپارتمان مورد نظر، سطح قیمت های پیشنهادی را بین ۲ تا ۵ درصد زیاد کردن داده اند. این عنوان در بعضی محلات واقع در مناطق مصرفی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران همچون مناطق ۲، ۴ و ۵ بیش از سایر محلات به چشم می خورد. هم اکنون قیمت پیشنهادی فروش بعضی واحدهای نوساز در بعضی از محلات منطقه ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با قیمت فروش نوسازها در بعضی محلات منطقه ۲ برابری می کند. تحقیقات به عمل آمده از بازار معاملات آپارتمان های مسکونی نوساز نشان می دهد در حالی که در دوره رکود فاصله زمانی بین فایل شدن آپارتمان های نوساز جهت فروش تا یافتن خریدار قابل توجه بود و معمولا با یک فاصله زمانی نسبتا طولانی واسطه ها موفق به یافتن خریدار جهت واحدهای مسکونی فایل شده است به خصوص آپارتمان های نوساز می شدند هم اکنون این فاصله زمانی به علت وجود تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید در بازار ملک (عمدتا به علت تورم انتظاری) به کمترین حد خود رسیده هست. در چنین شرایطی هم اکنون یک پدیده تازه در بازار فروش آپارتمان های نوساز و کلیدنخورده شکل گرفته است که بااهمیت ترین پیامد آن طولانی شدن دوره فروش نوسازها و در نتیجه کم کردن حجم معاملات خرید آپارتمان های نوساز هست. این پدیده تازه عوض کردن ناگهانی قیمت پیشنهادی فروش بعضی نوسازها در فاصله کوتاه بین فایل شدن آپارتمان کلیدنخورده جهت فروش تا اعلام آمادگی خریدار جهت برگزاری نشست با مالک هست؛ تعدادی از مالکان آپارتمان های نوساز هم اکنون بعد از اعلام آمادگی خریدار جهت برگزاری نشست به واسطه ها اعلام می کنند قیمت پیشنهادی زیاد کردن یافته است و همین عنوان معاملات نوسازها در بازار مسکن را با مانع تازه روبه رو کرده است.

آرایش تازه خریداران مسکن

وضعیت کنونی قیمت پیشنهادی فایل های نوساز و کلیدنخورده هم اکنون در سطحی بالاتر از بازار معاملات آپارتمان های مسکونی در مناطق مصرفی قرار گرفته هست؛ به این معنا که اگرچه در حال حاضر بازار معاملات مسکن در مناطق مصرفی به خصوص مناطق ۲، ۴ و ۵ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دچار قیمت های نامتعارف است ولی این اوضاع در واحدهای نوساز فراتر از اوضاع قیمتی موجود در بازار معاملات آپارتمان های مناطق مصرفی در گروه های سنی متفاوت هست. در واقع سطح قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی نوساز به خصوص در مناطق مصرفی هم اکنون بسیار بالاتر از توان خرید اعلام می شود وتغییرات ناگهانی و افزایشی این قیمت ها عملا منجر به انصراف خریداران از خرید واحدهای نوساز و هدایت آنها به بازار معاملات واحدهای مسکونی سالخورده می شود؛ سهم معاملات خرید آپارتمان های ۱۶ تا ۲۰ ساله (سقف سنی آپارتمان های مشمول دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم)، اردیبهشت ماه امسال به ۱۵ درصد رسید؛ اردیبهشت سال گذشته سهم این گروه سنی از کل معاملات مسکن ۱۲ درصد بود؛ همچنین هم اکنون سهم معاملات آپارتمان های ۱۱ تا ۱۵ سال(سقف سنی آپارتمان های مشمول استفاده از وام یکم) نیز به ۱۵ درصد رسیده است.

در حالی که آمارها نشان می دهد حجم کل معاملات خرید مسکن اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۱۷ درصد زیاد کردن یافته است بیشترین میزان رشد فروش واحدهای مسکونی در میان گروه های سنی متفاوت مربوط به آپارتمان های سالخورده (۱۶ تا ۲۰ سال) معادل ۴۳ درصد هست؛ این در حالی است که فروش نوسازها اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تنها ۷ درصد زیاد کردن یافته هست. بررسی ها نشان می دهد، شیوع علت چهارم افت حجم معاملات نوسازها از رواج یک تصور نادرست در میان بعضی از فروشندگان و مالکان این گروه از واحدهای مسکونی نشات گرفته هست؛ در حالی که هم اکنون بعضی مالکان و فروشندگان آپارتمان های کلیدنخورده تصور می کنند با عوض کردن و زیاد کردن ناگهانی قیمت پیشنهادی فروش نوسازها قادر به فروش واحدهای خود با سود بیشتری هستند ولی کارشناسان رواج این تصور اشتباه را منجر به بروز زیان دو طرفه جهت خریدار و فروشنده می دانند و معتقدند شرایط فعلی قابل دوام نیست؛ به عقیده کارشناسان، علاوه بر آنکه رواج این تصور نادرست منجر به زیان خریداران در بازار فروش از بابت عدم کفایت قدرت خرید آنها جهت خرید واحدهای مسکونی نوساز و هدایت آنها به بازار واحدهای مسکونی سالخورده می شود، فروشندگان این واحدها نیز در معرض بروز خطر «رکود تورمی» و «فروش نرفتن واحدهای نوساز» قرار دارند.

بازار منزل های «کلیدنخورده» در پایتخت تحت تاثیر آرایش تازه خریداران مسکن با دومین سکته معاملاتی طی یک سال همراه شد. عوامل فروش «نوساز»ها اخیرا زیاد کردن روزانه

قیمت پیشنهادی بخش عمده ای از واحدهای مسکونی نوساز عرضه شده است به بازار مسکن هم اکنون در سطحی فراتر از ارزش واقعی این واحدها واقع شده است است و همین عنوان می تواند موجب فروش نرفتن این واحدها شود. ممکن است در ظاهر فروشندگان این واحدها تصور کنند با توجه به قرار گرفتن بازار مسکن در فاز رونق خریدار کافی جهت واحدهای نوساز با هر قیمتی در بازار مسکن وجود دارد، ولی این تصور نادرست در صورت عدم اصلاح، منجر به ایجاد زمینه بازگشت بازار معاملات مسکن به فاز قبل از رونق می شود که قبل از هر چیز منافع سازندگان و مالکان واحدهای نوساز به علت حبس سرمایه آنان در آپارتمان های فاقد خریدار را ترساندن می کند.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz