برخی از امنیت روسیه آزمایش بیانیه آمریکا

برخی از: امنیت روسیه آزمایش بیانیه آمریکا کره شمالی کره شمالی خبر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی «رحیم‌پور ازغدی» بی‌سواد است یا دروغگو؟! / او در مباحث متفاوت نظر می دهد ،

دانشگاه به کنار؛ تاکنون هیچ اجازه اجتهادی از مراجع تقلید معتبر و صاحب سبک حوزه نیز به ایشان منتشر نشده است. 

«رحیم‌پور ازغدی» بی‌سواد است یا دروغگو؟! / او در مباحث متفاوت نظر می دهد ،

روزنامه ایران: «رحیم پور ازغدی» بی سواد است یا دروغگو؟! / ازغدی صورت تکراری صداوسیما / او در مباحث متفاوت نظر می دهد

عبارات مهم : اسلامی

دانشگاه به کنار؛ تاکنون هیچ اجازه اجتهادی از مراجع تقلید معتبر و صاحب سبک حوزه نیز به ایشان منتشر نشده هست.

روزنامه کشور عزیزمان ایران ارگان دولت نوشت:آقای رحیم پور ازغدی در صحبت اش مدیر جمهوری را بی سواد و دروغگو خطاب کرده هست. قبل از آنکه به نام اسلامی سازی علوم، به جوانان بسیجی آدرس نسبی گرایان و راه نئولیبرالیسم را بدهد، باید به این سؤال پاسخ بدهد که اگر این دقایق را نمی داند و به زبان می آورد، «بی سواد» است و اگر می داند و می گوید، یک «دروغگو» است

از اشخاص تکراری صدا و سیما؛ خطبه های پیش از دستور نماز جمعه و حالا مسئول انتقاد از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. سال هاست پول و امکانات خیلی از نهادهای حاکمیتی و از جمله دوربین های صدا و سیما، به صورت پیوسته در اختیار او است تا چنان که سایت رسمی انتشار آرایش نشان می دهد در مباحث متنوعی از خانواده و سیاست خارجی گرفته تا سیاست داخلی و عدالت و اقتصاد و علوم انسانی و فقه و جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی و توسعه و مهدویت هرچه می خواهد، بگوید.

«رحیم‌پور ازغدی» بی‌سواد است یا دروغگو؟! / او در مباحث متفاوت نظر می دهد ،

«عقلانیت، بحثی در مبانی جامعه شناسی»، «فقه و تئوری دولت»، «محمد پیامبری جهت همیشه» و «مجموعه گفتارهای طرحی جهت فردا» عناوین بعضی کتاب های او هستند که از جامعه شناسی تا فقه و تاریخ اسلام و آینده پژوهشی سرک کشیده اند.

نقل است که علمای برجسته سال ها پژوهش می کنند تا بتوانند در مورد یک موضوع، سخنی جدی بگویند. او ولی تنها در یکی از سی دی های انتشار یافته اش 70 ساعت راجع به عدالت حرف زده هست. هیچ کس از او نمی پرسد حاصل بیش از یک دهه حضور در شورای انقلاب فرهنگی و بیش از چند هزار ساعت صحبت در حوزه هایی به این گستردگی چه بوده است؟

دانشگاه به کنار؛ تاکنون هیچ اجازه اجتهادی از مراجع تقلید معتبر و صاحب سبک حوزه نیز به ایشان منتشر نشده است. 

گستردگی و تخصصی شدن حوزه های متفاوت دانش بشری و تواضع علمی، نخستین اصل در علوم انسانی است که علمای حوزه های متفاوت را به این سمت که تنها در یک شاخه معین، به تحقیق بپردازند، در همه حوزه ها حرف نزنند و بیش از حرف زدن بشنوند، مقید نبودن به پژوهش و جایگزین کردن پژوهش با سخنرانی، ولی به این صورت پرنفوذ حوزه علوم انسانی این امکان را داده که راجع به همه چیز سخن بگوید. حکیم دوران که مدرسه نرفته و خط ننوشته، با مدرک دیپلم، مسأله آموز صد مدرس شده است است و البته قول مشهوری است که آن کس که راجع به همه چیز سخن می گوید، در حقیقت راجع به هیچ چیز سخن نگفته است.

دانشگاه به کنار؛ تاکنون هیچ اجازه اجتهادی از مراجع تقلید معتبر و صاحب سبک حوزه نیز به ایشان منتشر نشده است.

حالا حسن رحیم پور ازغدی باز به میدان آمده و در سخنانی جنجالی، مدیر جمهوری را به علت ناآشنایی با مبانی علوم انسانی نواخته هست. آنچه ولی عجیب می نماید، ارجاعات او به آرای سه نظریه پرداز غربی یعنی «تامس کوهن»، «پل فایبرآیند» و «ایمره لاکاتوش» جهت دفاع از ایده علوم انسانی اسلامی است.

«رحیم‌پور ازغدی» بی‌سواد است یا دروغگو؟! / او در مباحث متفاوت نظر می دهد ،

آقای رحیم پور ازغدی درحالی جهت دفاع کردن از علوم انسانی اسلامی و «فرهنگی بودن این علوم» به این صورت ها ارجاع می دهد که هر دانشجوی لیسانس علوم اجتماعی هم می داند که هر سه صورت در زمره متفکرانی هستند که از دستگاه های معرفتی نسبی گرا دفاع می کنند. آنها اساساً قائل به وجود هیچ حقیقت غیر تاریخی و جهانشمولی نیستند و از این رو نخستین مخالفت آنها نه با گفتارهای علمی که با گفتارهای دینی به عنوان مدعیان دستیابی به حقیقت است.

آقای رحیم پور ازغدی اگر به همان دروس آیت الله جوادی آملی بسنده می کرد و در همان ها متمرکز می شد، می دانست که بااهمیت ترین انتقاد ایشان به علوم انسانی غربی نسبی گرایی و شک گرایی موجود در آن است و علوم انسانی اسلامی دقیقاً قرار است در خلاف جهت آرای کوهن و لاکاتوش و فایبرآیند، به سمت حقایق جهانشمول حرکت کنند.

دانشگاه به کنار؛ تاکنون هیچ اجازه اجتهادی از مراجع تقلید معتبر و صاحب سبک حوزه نیز به ایشان منتشر نشده است. 

به هر حال آنچه واضح هست، اینکه کوهن و فایبرآیند و لاکاتوش به عنوان نسبی گرایان جدید، کاملاً در برابر هر پروژه فکری ای قرار می گیرد که دستیابی به حقیقتی را دنبال کنند. علاوه بر آن، همه می دانیم نسبی گرایی از مقومات دستگاه های فکری نئولیبرال در دنیا امروز است ، دستگاهی که سال هاست تلاش دستگاه فرهنگی نظام مبارزه با آن بوده است.آقای رحیم پور ازغدی در صحبت اش مدیر جمهوری را بی سواد و دروغگو خطاب کرده است.

او ولی قبل از آنکه به نام اسلامی سازی علوم، به جوانان بسیجی آدرس نسبی گرایان و راه نئولیبرالیسم را بدهد، باید به این سؤال پاسخ بدهد که اگر این دقایق را نمی داند و به زبان می آورد، «بی سواد» است و اگر می داند و می گوید، «دروغگو» است.

«رحیم‌پور ازغدی» بی‌سواد است یا دروغگو؟! / او در مباحث متفاوت نظر می دهد ،

واژه های کلیدی: اسلامی | انقلاب اسلامی | شورای عالی انقلاب فرهنگی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz